doxagon logo slogan
doküman yönetimi

Türkiye’de Doküman Yönetimi: İnsan Kaynakları ve İdari İşler İçin Kapsamlı Rehber (2023)

Günümüzde, Türkiye’deki işletmelerde insan kaynakları ve idari işler bölümleri, giderek artan bir bilgi ve belge yönetim yükü ile karşı karşıya. Bu yazıda, doküman yönetiminin ne olduğunu, önemini, süreçlerini derinlemesine ele alacağız.

Doküman Yönetimi Nedir?

Doküman yönetimi, bir işletmenin belgelerini yönetme sürecidir. Bu süreç, belgelerin oluşturulmasından saklanmasına, paylaşılmasından arşivlenmesine ve gerektiğinde imha edilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Etkili bir doküman yönetimi sistemi, bir işletmenin verimliliğini ve yasal uyumunu doğrudan etkiler.

Doküman Yönetiminin Önemi

Doküman yönetimi, özellikle büyük veri ve dijital dönüşümün hız kazandığı günümüz iş dünyasında, işletmeler için hayati bir rol oynar. Bu süreç, kurumsal veri bütünlüğünü korurken, iş süreçlerinin verimli işlemesini sağlar ve yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır.

Doküman Yönetimi Süreci

Doküman yönetimi süreci, dokümanların oluşturulması, saklanması, paylaşılması, güncellenmesi ve imha edilmesi gibi aşamalardan oluşur. Her aşama, belgelerin güvenliği, erişilebilirliği ve yasal uyumluluğu açısından önemlidir.

Doküman Yönetiminin Temel Kavramları

Doküman: Her türlü yazılı, basılı veya elektronik bilgi


Doküman Sınıflandırması: Belgelerin türüne ve işlevine göre düzenlenmesi


Doküman Akış Süreci: Belgelerin kurum içindeki hareketi ve işlem süreçleri


Doküman Kontrol Süreci: Belgelerin revizyonları, güncellemeleri ve kontrolü


Doküman Yönetimi Uygulamaları

Doküman yönetimi, işletmelerin ürettiği, kullandığı ve sakladığı tüm dokümanların etkili bir şekilde yönetilmesi sürecidir. Bu süreç, dokümanların oluşturulması, sınıflandırılması, saklanması, korunması ve imha edilmesi gibi aşamaları kapsar.


Doküman yönetimi, işletmeler için aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:


 • Veri bütünlüğünü korumak: Doküman yönetimi, dokümanların doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlar. Bu, işletmelerin karar verme süreçlerinde doğru bilgilere erişmesine ve yasal gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olur.

 • İş süreçlerini verimlileştirmek: Doküman yönetimi, dokümanların hızlı ve kolay bulunmasını ve erişilmesini sağlar. Bu da iş süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır.

 • Maliyetleri düşürmek: Doküman yönetimi, dokümanların güvenli ve düzenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Bu da depolama ve arşivleme maliyetlerini düşürür.

 • Yasal uyumu kolaylaştırmak: Doküman yönetimi, dokümanların yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, işletmelerin yasal risklerini azaltır.

Doküman yönetimi, fiziksel ve elektronik ortamlarda uygulanabilir.

Fiziksel Doküman Yönetimi

Fiziksel doküman yönetimi, kağıt tabanlı belgelerin güvenli ve düzenli bir şekilde depolanması ve arşivlenmesini sağlar. Bu süreç, depolama, arşivleme, arama ve dağıtım gibi aşamaları kapsar.


Fiziksel doküman yönetimi, işletmelerin aşağıdaki ihtiyaçlarını karşılayabilir:


 • Belgelerin güvenli ve düzenli bir şekilde depolanması

 • Belgelerin yasal gerekliliklere uygun bir şekilde arşivlenmesi

 • Belgelerin hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan arama hizmetleri

 • Belgelerin ihtiyaç duyulan kişilere ve yerlere dağıtılması

Türkiye’de fiziksel doküman yönetimi hizmetleri sağlayan birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar, farklı boyut ve sektörlerdeki işletmelere hizmet vermektedir.

REISSWOLF Türkiye, , fiziksel doküman yönetimi hizmetleri sağlayan önde gelen firmalardan biridir. REISSWOLF Türkiye, 170 yılı aşkın deneyime sahip uluslararası bir firmadır. Firma, Türkiye’deki müşterilerine geniş bir yelpazede fiziksel doküman yönetimi hizmetleri sunmaktadır.


REISSWOLF Türkiye’nin sunduğu fiziksel doküman yönetimi hizmetleri şunlardır:


Sınıflandırma: Dijital belgelerin türüne, işlevine ve içeriğine göre sınıflandırılması.


 • Arşivleme: Kağıt tabanlı belgelerin yasal gerekliliklere uygun bir şekilde arşivlenmesi.

 • Dijitalleştirme: Kağıt tabanlı belgelerin dijital ortama aktarılması.

 • Depolama: Kağıt tabanlı belgelerin güvenli ve düzenli bir şekilde depolanması.

 • Arama: Kağıt tabanlı belgelerin hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan arama hizmetleri.

 • Dağıtım: Kağıt tabanlı belgelerin ihtiyaç duyulan kişilere ve yerlere dağıtılması.

REISSWOLF Türkiye, müşterilerine özel çözümler sunarak onların ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri almalarını sağlamaktadır. Firma, deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısıyla müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaktadır.

Elektronik Doküman Yönetimi

Elektronik doküman yönetimi, dijital belgelerin yönetimi, saklanması ve güvenliğini sağlar. Bu süreç, dijitalleştirme, sınıflandırma, depolama, arama, dağıtım ve imha gibi aşamaları kapsar.


Elektronik doküman yönetimi, işletmelerin aşağıdaki ihtiyaçlarını karşılayabilir:


 • Dijital belgelerin güvenli ve erişilebilir bir şekilde depolanması.

 • Dijital belgelerin hızlı ve kolay bulunmasını sağlayan arama hizmetleri.

 • Dijital belgelerin ihtiyaç duyulan kişilere ve yerlere dağıtılması.

 • Dijital belgelerin yasal gerekliliklere uygun bir şekilde imha edilmesi.

Türkiye’de elektronik doküman yönetimi hizmetleri sağlayan birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar, farklı boyut ve sektörlerdeki işletmelere hizmet vermektedir.

Doxagon, elektronik doküman yönetimi hizmetleri sağlayan önde gelen firmalardan biridir. Doxagon, bulut tabanlı bir elektronik doküman yönetimi çözümüdür.


Doxagon’un sunduğu elektronik doküman yönetimi hizmetleri şunlardır:


 • Kişisel verilerin yurt içinde saklanmasına olanak tanır.

 • Dokümanların dijitalleştirilmesi ve sınıflandırılmasını kolaylaştırır.

 • Dokümanların güvenli depolanması ve erişilebilirliğini sağlar.

 • KVKK gerekliliklerine uygundur.

Doxagon, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Doxagon, işletmelerin maliyetlerini düşürürken, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

Doküman Yönetiminde Kullanılan Araçlar ve Yöntemler

Doküman yönetimi, işletmelerin ürettiği, kullandığı ve sakladığı tüm dokümanların etkili bir şekilde yönetilmesi sürecidir. Bu süreç, dokümanların oluşturulması, sınıflandırılması, saklanması ve korunması gibi aşamaları kapsar.


Doküman yönetiminde kullanılan araçlar ve yöntemler, bu sürecin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur. Bu araçlar ve yöntemler, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Doküman Yönetimi Yazılımları

Doküman yönetimi yazılımları, belgeleri dijital olarak yönetmek, arşivlemek ve erişmek için kullanılan sistemlerdir. Bu yazılımlar, dokümanların dijitalleştirilmesinden, sınıflandırılmasına, depolanmasına ve geri çağrılmasına kadar tüm süreçleri otomatikleştirerek, doküman yönetiminin verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

Doküman yönetimi yazılımları, aşağıdaki özellikleri içerebilir:


Doküman oluşturma ve düzenleme

Doküman sınıflandırma ve etiketleme

Doküman arama ve filtreleme

Doküman akış yönetimi

Doküman erişimi ve paylaşımı

Doküman güvenliği ve koruması

Doküman Yönetimi Standartları


Doküman yönetimi standartları, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören belge yönetimi normları ve uygulamalarıdır. Bu standartlar, doküman yönetimi sürecinin tutarlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.


Doküman yönetimi standartları, aşağıdakileri kapsayabilir:


Doküman oluşturma ve sınıflandırma

Doküman akış yönetimi

Doküman depolama ve saklama

Doküman güvenliği ve imha

Dijital Arşiv ve Veri Saklama

Kağıt dokümanların dijital ortama aktarılması, doküman yönetiminin önemli bir parçasıdır. Dijital arşivleme, bu dokümanların güvenli ve düzenli bir şekilde depolanması ve erişilebilir kılınması için kullanılan bir sistemdir.


Dijital arşivleme sistemleri, aşağıdaki özellikleri içerebilir:


Dokümanların dijitalleştirilmesi

Dokümanların sınıflandırılması ve etiketlenmesi

Dokümanların güvenli depolanması

Dokümanların hızlı ve kolay erişilebilirliği

KVKK ve Doküman Yönetimi

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), işletmelerin veri yönetim süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle dijital doküman yönetimi açısından KVKK, verilerin yurt içinde saklanmasını ve korunmasını gerektiren düzenlemeler içerir. Bu bağlamda, işletmelerin doküman yönetimi sistemlerinin KVKK gerekliliklerine uygun olması büyük önem taşımaktadır.


KVKK kapsamında, kişisel verilerin yurt içinde saklanması gerekliliği, Türk işletmeleri için yeni stratejiler ve sistemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Dijital arşivleme ve veri saklama çözümleri, bu yeni gereklilikleri karşılamak için ön plana çıkmaktadır.

Dijital Arşiv ve Veri Saklamanın Avantajları

Dijital arşiv ve veri saklama, işletmeler için aşağıdaki avantajlar sunar:


Maliyet tasarrufu: Kağıt dokümanların dijital ortama aktarılması, işletmelerin depolama ve arşivleme maliyetlerini düşürür.


Etkinlik: Dijital arşivleme, dokümanların hızlı ve kolay erişilebilirliğini sağlar. Bu da iş süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır.


Güvenlik: Dijital arşivleme, dokümanların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Bu da bilgi güvenliğini artırır.

Doküman Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Doküman yönetimi, bir işletmenin ürettiği, kullandığı ve sakladığı tüm dokümanların etkili bir şekilde yönetilmesi sürecidir. Dokümanlar, bir işletmenin bilgi ve hafızasını temsil eder ve bu nedenle, bunların doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi, işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir.


Doküman yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

Doküman Yönetimi Politikaları

Doküman yönetimi politikaları, bir işletmenin belge yönetimi stratejilerini ve kurallarını belirler. Bu politikalar, dokümanların nasıl oluşturulacağını, sınıflandırılacağını, saklanıp korunacağını ve imha edileceğini belirlemelidir.


Doküman yönetimi politikaları, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, aşağıdaki konuları içermelidir:


Doküman oluşturma: Dokümanların oluşturulması için kullanılan süreçler ve standartlar


Doküman sınıflandırma: Dokümanların nasıl sınıflandırılacağı ve tanımlanacağı


Doküman saklama ve koruma: Dokümanların nasıl saklanıp korunacağı


Doküman imha: Dokümanların nasıl ve ne zaman imha edileceği


Doküman yönetimi politikaları, işletmenin üst yönetimi tarafından oluşturulmalı ve tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Bu politikalar, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

Doküman Yönetimi Prosedürleri

Doküman yönetimi prosedürleri, günlük operasyonlarda belge yönetiminin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı adımlardır. Bu prosedürler, dokümanların nasıl kaydedileceğini, dağıtılacağını, güncelleneceğini ve arşivleneceğini belirlemelidir.


Bu prosedürler, işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak, aşağıdaki konuları içermelidir:


Doküman kaydı: Dokümanların nasıl kaydedileceği ve takip edileceği


Doküman dağıtımı: Dokümanların nasıl dağıtılacağı ve geri alınacağı


Doküman güncelleme: Dokümanların nasıl güncelleneceği


Doküman arşivleme: Dokümanların nasıl arşivleneceği


Doküman yönetimi prosedürleri, işletmenin ilgili departmanları tarafından oluşturulmalı ve tüm çalışanların erişimine açık olmalıdır. Bu prosedürler, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

Doküman Yönetimi Eğitimleri

Doküman yönetimi eğitimleri, çalışanların belge yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için önemlidir. Bu eğitimler, çalışanların dokümanları doğru bir şekilde oluşturmasını, sınıflandırmasını, saklamasını ve korumasını sağlamalıdır.

Kısaca

Doküman yönetimi, Türkiye’deki işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle insan kaynakları ve idari işler alanında, etkili bir doküman yönetimi sistemi, verimliliği artırırken, KVKK gibi yasal gerekliliklere uyumu da sağlar. Bu nedenle, doküman yönetiminin detaylarının iyi anlaşılması ve uygulanması, işletmelerin başarısında kritik bir rol oynar. Bu alandaki en iyi uygulamalar ve teknolojiler, iş süreçlerinin sorunsuz ve etkili bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.